Polski Ład

Odpowiem na pytania dotyczące przepisów wchodzących w życie 1 stycznia 2022 i z łatwością przeprowadzę przez meandry nadchodzących zmian.

GGK LEGAL

Główne założenia programu podatkowego
``Polski Ład``

I

Zmiany dotyczące opodatkowania osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

II

Zmiany dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

III

Zmiany dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych