Prawa autorskie i prawa pokrewne

Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. W szczególności prawo do autorstwa utworu i do oznaczenia dzieła swoim nazwiskiem. Jak te prawa ochronić, a jak ich nie naruszyć? Skontaktuj się ze mną – nie ma pytań bez odpowiedzi.

GGK LEGAL

Oferujemy

– przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów przenoszących prawa autorskie, umów licencyjnych na korzystanie z utworu
– reprezentowanie twórców i przedsiębiorców w sporach dotyczących praw autorskich
– udzielanie porad przy udostępnianiu i publikacji utworów

– pomoc prawną osobą fizycznym i prawnym, których dobra osobiste, dobre imię, wizerunek zostały naruszone np. wpisami na forach internetowych, w mediach społecznościowych, publikacją prasową, publikacją fotografii w Internecie
-negocjowanie rokowań w celu zawarcia ugody